นายกฤษฎา บุญราช รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 100,000 ชิ้นจากบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดส่งต่อให้แก่โรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมเข้มข้นสูงสุด ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
นายกฤษฎา บุญราช รับมอบหน้ากากอนามัย

C-210122005092
C-210122021018