รองนายกกิ่งกาชาด อ.แกลง จ.ระยอง ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
รองนายกกิ่งกาชาด ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน

Share