ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) มอบเงินจากกิจกรรม “Run to Win” สนับสนุนโครงการ Virtual Run “Run for Blood วิ่งหาเลือดเพื่อผู้ป่วย” มอบให้แก่ศูนย์บริการโลหิตฯ

13