ศูนย์การทหารปืนใหญ่จัดกำลังพลและครอบครัวทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล จ.ลพบุรี ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการ“รวมเลือดเนื้อ ชาติเชื้อไทย บริจาคโลหิตฝ่าวิกฤติ COVID-19 รอบ 2” โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลจากสำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จ.ลพบุรี ให้บริการ
โครงการ“รวมเลือดเนื้อ ชาติเชื้อไทย บริจาคโลหิตฝ่าวิกฤติ COVID-19 รอบ 2”

Share