ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยถึงผลกระทบจากโรคโควิด-19 ทำให้ประชาชนกังวลใจไม่กล้าไปบริจาคโลหิต ส่งผลให้ปริมาณสำรองโลหิตลดลงอย่างต่อเนื่อง
ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยถึงผลกระทบจากโรคโควิด-19

Share