หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรง และกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อส่งมอบให้สภากาชาดไทย ณ สำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จ.ลพบุรี
บริจาคโลหิตเพื่อส่งมอบให้สภากาชาดไทย