ศูนย์บริการโลหิตฯ ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต พร้อมรับปฏิทินจีนของช่อง 3 เป็นของที่ระลึก ระหว่างวันที่ 8-12 ก.พ.64
ศูนย์บริการโลหิตฯ ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต

Share