สาวงามจาก กฟภ. คว้าตำแหน่งขวัญใจงานกาชาด 2563
สาวงามจาก กฟภ. คว้าตำแหน่งขวัญใจงานกาชาด 2563