สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง (ไอเอฟอาร์ซี) แถลงการณ์ ร่วมกับ องค์การอนามัยโลก สามารถสำรองวัคซีนป้องกันโรคจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาได้แล้ว
(ไอเอฟอาร์ซี) สามารถสำรองวัคซีนป้องกันโรคจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลา