นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบเงินบริจาคจาก บจก. เอลก้า (ประเทศไทย) เพื่อสมทบทุนศูนย์วิจัยโรคเอดส์
นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบเงินบริจาค