ผู้บัญชาการทหารอากาศ นำกำลังพลของกองทัพอากาศร่วมบริจาคโลหิต สำรองในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ร่วมบริจาคโลหิต สำรองในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19