นายกกิ่งกาชาด อ.จุน จ.พะเยา มอบเสื้อกันหนาวให้แก่นักเรียน และผู้ด้อยโอกาส เพื่อบรรเทาภัยหนาว

มอบเสื้อกันหนาวให้แก่นักเรียน และผู้ด้อยโอกาส