ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รับมอบเงินบริจาคจาก นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล เพื่อโครงการพัฒนาการเปลี่ยนอวัยวะ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้วยการปลูกถ่ายอวัยวะ รพ.จุฬาฯ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้วยการปลูกถ่ายอวัยวะ รพ.จุฬาฯ

Share