ผวจ.ยโสธร พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.เพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์
เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

Share