นายอำเภอเมือง จ.นครพนม มอบเครื่องกันหนาวจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม แจกจ่ายชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัยหนาว
มอบเครื่องกันหนาวจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม