ผวจ.บึงกาฬ พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ นำสมาชิกเหล่ากาชาด เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยเปราะบางที่ประสบภัยหนาว พร้อมมอบเครื่องกันหนาว เครื่องอุป โภคบริโภค
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ เยี่ยมผู้สูงอายุ

Share