เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมจัดแยกผ้าห่ม เครื่องกันหนาว และถุงยังชีพ เพื่อเตรียมส่งมอบให้กับประชาชนที่ขาดแคลน ผ่านคำร้องในแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”
เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมจัดแยกผ้าห่ม เครื่องกันหนาว

Share