ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ส่งมอบโลหิตจำนวน 1,000,000 ซีซีในกิจกรรม “Blood Donation” ครั้งที่ 19 ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตฯ
ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ส่งมอบโลหิตจำนวน 1,000,000 ซีซี ในกิจกรรม “Blood Donation” ครั้งที่ 19 ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตฯ