OCEAN LIFE ไทยสมุทร มอบชุด PPE จากกิจกรรม “โอชิชวนให้” สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ให้แก่ รพ.จุฬาฯ
ไทยสมุทร มอบชุด PPE ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

Share