รองนายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ร่วมถวายอังสะและหมวก แด่พระสงฆ์วัดเซกาเจติยาราม และวัดสว่างวารี รวม 120 ชุด
รองนายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ร่วมถวายอังสะและหมวก แด่พระสงฆ์

Share