ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงิน จาก อ.สายสุดา อ้นสุวรรณ เพื่อสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา และศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง รพ.จุฬาฯ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง รพ.จุฬาฯ