ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีออกรางวัลสลากกาชาด จ.ศรีสะเกษ ประจำปี 2564
ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีออกรางวัลสลากกาชาด จ.ศรีสะเกษ ประจำปี 2564