นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท ร่วมรับมอบเงินกองทุนช่วยเหลือภัยพิบัติ ส้มฉุนศิษย์วัดทรงเสวย จากเจ้าอาวาสวัดทรงเสวย เพื่อช่วยเหลือวิกฤตโควิด-19
นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท ร่วมรับมอบเงินกองทุนช่วยเหลือภัยพิบัติ