รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ เชิญชวนทำความดีปีใหม่ ด้วยการบริจาคโลหิตในโครงการ ส่งความสุขมอบโลหิต เป็นของขวัญปีใหม่
เชิญชวนทำความดีปีใหม่ ด้วยการบริจาคโลหิต