นายศักดิ์ชัย ยอดวานิช พร้อมบุตรชาย มอบเงินบริจาคเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์เฉลิมพระเกียรติให้แก่ รพ.จุฬาฯ
มอบเงินบริจาคเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์เฉลิมพระเกียรติให้แก่ รพ.จุฬาฯ