นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินจาก นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และตัวแทนบริษัทที่ร่วมกิจกรรมวิ่งสะสมระยะทางโครงการ maiA Virtual Run 2020 เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้ รพ.สมเด็จฯ
รับมอบเงิน ซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้ รพ.สมเด็จฯ