ผวจ.สุโขทัย พร้อม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ออกเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์รายได้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานในพื้นที่ ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ออกเยี่ยมประชาชน

(3.2)C-210106037052