ทีมนักแสดงเก็บแผ่นดินและวงมโหระทึกจากบริษัท เป่าจินจง จำกัด แสดงสดเพื่อหารายได้ใน “งานกาชาด 2563” บนแพลตฟอร์มออนไลน์
“งานกาชาด 2563” บนแพลตฟอร์มออนไลน์