นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนย่านตลาดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้