นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ กล่าวถึงการเลื่อนการจัดงานกาชาดและงานเทศกาลปีใหม่ สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ เนื่องจากสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ กล่าวถึงการเลื่อนการจัดงานกาชาดและงานเทศกาลปีใหม่