นายกสโมสรไลออนส์ พร้อมคณะนำสิ่งของมอบให้กับเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่มีฐานะยากจนและไม่มีรายได้
นายกสโมสรไลออนส์ พร้อมคณะนำสิ่งของมอบให้กับเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา