รองนายกกิ่งกาชาด อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ขอบคุณประชาชนที่ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล