รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ร่วมกับ แบรด์ ซันโทรี่ สานต่อโครงการ “แบรนด์พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2564” ปีที่ 20 เชิญชวนวัยรุ่นไทยบริจาคโลหิตต่อเนื่องทุก 3 เดือน

12