บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) จัดโครงการบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย (ครั้งที่ 4) ปี 2563 ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถ.สาทรใต้

11