บทความเรื่อง “นพ.ยง แนะการใช้พลาสมา รักษาผู้ป่วยโควิด ต้องทำโดยเร็วก่อนอาการรุนแรง”

9