หน่วยงานกาชาดอิหร่าน เร่งให้ความช่วยเหลือนักปีนเขาหลังเกิดพายุหิมะถล่ม
หน่วยงานกาชาดอิหร่าน เร่งให้ความช่วยเหลือนักปีนเขาหลังเกิด พายุหิมะถล่ม