ผวจ.ร้อยเอ็ด แถลงข่าวเตรียมจัดงานกาชาดและงานประเพณีปีใหม่ ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. – 3 ม.ค. 64 ณ สนามบิน มทบ.27 อ.เมืองร้อยเอ็ด
ผวจ.ร้อยเอ็ด แถลงข่าวเตรียมจัดงานกาชาดและงานประเพณีปีใหม่