จ.บุรีรัมย์ เลื่อนการจัดงานกาชาด พร้อมเตรียมมาตรการคุมเข้มป้องกันโรคโควิด-19
จ.บุรีรัมย์ เลื่อนการจัดงานกาชาด พร้อมเตรียมมาตรการคุมเข้มป้องกันโรคโควิด-19