ศูนย์บริการโลหิตฯ ร่วมกับ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เปิดห้องรับบริจาคโลหิตถาวร สาขาที่ 5 ณ ดิเอ็มโพเรียม

4