นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรปราการ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่แรงงานต่างด้าวจาก จ.สมุทรสาคร ที่นายจ้างนำมาปล่อยทิ้ง
นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรปราการ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่แรงงานต่างด้าว

Share