นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนที่วัดสามโก้ ต.สามโก้ จ.อ่างทอง
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน