เหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 พร้อมมอบแอลกอฮอล์เจลและหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้แก่แรงงานต่างด้าวที่ได้รับผลกระทบ
หล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19

C-201225011019
C-201225020046
Share