รองนายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ พร้อมคณะลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวและมอบหน้ากากผ้าจากสภากาชาดไทย แจกจ่ายให้ประชาชนที่ห้องประชุมเทศบาล ต.โนนสว่าง
รองนายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ พร้อมคณะลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวและมอบหน้ากากผ้าจากสภากาชาดไทย