นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่นักเรียนเข้าเรียนใหม่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสงขลา
นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่นักเรียนเข้าเรียนใหม่

Share