นายกเหล่ากาชาด จ.พังงา ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในแรงงานเรือประมงที่บริเวณท่าเรือดวงทวีพร อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
นายกเหล่ากาชาด จ.พังงา ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

Share