นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี พร้อมคณะร่วมเยี่ยมชมระบบการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งคอก
นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี พร้อมคณะร่วมเยี่ยมชมระบบการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

Share