นายกกิ่งกาชาด อ.นาทวี จ.สงขลา ลงพื้นที่มอบสิ่งของและถุงยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสใน ต.ประกอบ และเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
นายกกิ่งกาชาด อ.นาทวี จ.สงขลา ลงพื้นที่มอบสิ่งของและถุงยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้

Share