ทีมสารวัตรแหลม คว้าแชมป์เซปักตระกร้อ ในงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จ.ขอนแก่น
งานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จ.ขอนแก่น