ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตฯ เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ ร่วมทำความดี บริจาคโลหิตในโครงการต้นกล้านนทรีจิตอาสาบริจาคโลหิต ณ ห้องฟ้าใส คณะบริหารธุรกิจ
ร่วมทำความดี บริจาคโลหิตในโครงการต้นกล้านนทรีจิตอาสาบริจาคโลหิต