กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ที่โรงเรียนนารีวุฒิ
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ